Brekurs

Brekurs

Målet med kurset er å lære sikker ferdsel på både blåis og snødekket is. Det vil si at en klarer å gjøre trygge veivalg, orientere seg, redning og riktig bruk av utstyr. En vil også gjennomgå bruk av kart og kompass, ferdsel i høyfjellet og generelt friluftsliv.

Vi tar også en gjennomgang av hvilke farer en kan treffe på isen og hvordan en løser disse. Etter fullført kurs er du i stand til å føre taulag på bre sammen med en deltaker som også har kurs.

Jeg vil vite mer!