Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs

Kursvarighet: ca. 4 timer, inkludert pauser

Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og voksne.

Kurset passer for

 • Alle som ønsker grunnleggende kunnskaper om førstehjelp for barn og voksne
 • Alle som ønsker å repetere sine førstehjelpskunnskaper
 • Bedrifter og ansatte som er lovpålagt førstehjelpsopplæring
 • f.eks. lærere og ansatte i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Vi tilpasser kurset etter lovkrav for bedriften.

Innhold på kurset

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Varsling 1-1-3
 • Vurdering av skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lunge-redning for barn
 • Hjerte-lunge-redning for voksen
 • Blokkerte luftveier
 • Stanse blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader

Førstehjelpskurs Barn & Spedbarn gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og voksne. Du vil tilegne deg ferdigheter for å hjelpe barn og spedbarn, enten de er bevisste eller bevisstløse, ikke puster, har nakke-/ryggskader eller har alvorlige blødninger. Du lærer du å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve.

På dette kurset bruker vi både barnedukker og voksendukker. Vi har maksimum 3-4 personer pr. øvingsdukke, slik at alle deltakerne får tilstrekkelig trening i hjerte-lunge-redning (HLR). Det er lagt opp til et minimum av teori, da vi bruker mesteparten av tiden til praktisk trening. Før eller i løpet av kurset vil du motta et førstehjelpshefte som du får låne på kurset, og etter endt kurs får alle deltagerne kursbevis utstedt av sin instruktør.

Vi benytter verdens mest utbredte kursopplegg på våre førstehjelpskurs.

Jeg vil vite mer!