Kajakkurs

Kajakkurs

Introduksjonskurs

Hovedmål

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Delmål

 • Løfte, bære og sjøsette kajakk
 • Padle forover med rett kurs
 • Stoppe
 • Svinge kajakken begge veier
 • Bakoverpadling
 • Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet
 • Ilandstigning
 • Sittestilling og god padleteknikk
 • Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling
 • Kjennskap til lokale padleforhold

Krav til deltakelse
Ingen

Varighet
3 timer

Organisering
Kveldskurs eller liknende

Evaluering
Gjennomført

Kurs-arrangør
NPF/Klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer
Aktivitetsledere og veiledere

Økonomi
Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar
Deltakeren motiveres til å fortsette med padling. Helt enkel manøvrering av kajakken er i fokus.

Grunnkurs

Hovedmål

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

Delmål

 • Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
 • Effektiv fremoverpadling
 • Bakoverpadling og stopp.
 • Sideveis forflytning av kajakken.
 • Lavt støttetak.
 • Styretak (bak).
 • Sving (sveipetak og styretak).
 • Ilandstigning.
 • Sikring av kajakk etter ilandstigning
 • Redningsteknikker
 • Skadeforebygging
 • Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
 • Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
 • Generelt om friluftsliv og Allemannsretten
 • Sporløs ferdsel

Krav til deltakelse
Ingen

Varighet
16 timer

Organisering
Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør

Evaluering
Gjennomført

Kurs-arrangør
NPF/Klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer
Aktivitetsledere og veiledere

Økonomi
Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar
For å sikre en god opplevelse som gir mersmak anbefales det at kurset legges opp som en tur. Padling er i fokus, redningsøvelser trenger ikke drilles. Teknikkene vises og læres på en skuldervennlig måte, f.eks. lavt støttetak. I tillegg skal deltakerne bli kjent med verdien med å padle i en gruppe, enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken. Veileder vurderer ut i fra lokale forhold hvor mye teori og praksis som legges inn for å nå kursets hovedmål og komme gjennom innholdet.

Teknikkurs

Hovedmål

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

Delmål

HÅNDTERING AV KAJAKKEN

 • Løfte, bære, sjøsette
 • Sikring av kajakk.
 • Kanting av kajakk.

FREMDRIFTSTAK

 • Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse).
 • Bakoverpadling
 • 8-tallspadling fremover og bakover med kanting av kajakk.

STYRETAK

 • Styretak bak.
 • Baugtak.

Sideveis forflytning

 • Uten fremdrift i kajakken
 • I fart

STØTTETAK

 • Sculling for støtte.
 • Støttetak (høye og lave)

REDNINGSTEKNIKK

 • Kameratredning.
 • Egenredning.
 • Tauing og bruk av taueline.
 • Eskimoredning.

RULLE

 • Deltakeren lærer det grunnleggende ved rulla. (DETTE ER EN INTRODUKSJON TIL RULLA! SÅ RULLA TRENGER IKKE SITTE!)

Krav til deltakelse
Grunnkurs

Varighet
16 timer

Organisering
Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør

Evaluering
Må greie de respektive krav i innholdet. Ikke perfekt men en viss forståelse må påvises.

Kurs-arrangør
NPF/Klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer
Veiledere og NPF Turleder (videregåendekurs)

Økonomi
Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar
Teknikk er i fokus. Mye teknikktrening. Gruppeoversikt og skadeforebygging står i fokus under hele kurset.

Jeg vil vite mer!