Livredningskurs

Livredningskurs

Kursvarighet: ca. 5 timer, inkludert pauser.

Kurset lærer deg livredning i vann samt grunnleggende førstehjelp med fokus på hjerte-lunge-redning (HLR).

Kurset passer for

 • Alle som ønsker å lære livredning i vann
 • Alle som arbeider med barn eller voksne på eller i nærheten av vann
 • Bedrifter og ansatte som er lovpålagt livredningskurs f.eks. lærere, assistenter, aktivitetsskole- og barnehageansatte, ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter

Vi tilpasser kurset etter lovkrav for bedriften

Innhold på kurset

 • Bruk av alarmplan
 • Varsling 1-1-3
 • Vurdering av sikkerhet på et ulykkessted
 • Respirasjonssystemet til et menneske
 • Farer og teknikker ved redning av panisk person i overflaten
 • Hjerte-lunge-redning av druknet barn og voksen
 • Bruk av forlenget arm
 • Flyting
 • Fridykke- og utligningsteknikker
 • Berging i vann (basseng/sjø)

Livredningskurset lærer deg livredning i vann (basseng/sjø), samt grunnleggende førstehjelp med fokus på hjerte-lunge-redning (HLR). Alle som skal ha med seg barn/ungdom på bading i regi av skole og barnehage, skal ha godkjent livredningskurs hvert år. Gruppene som bader skal aldri være større enn 15 elever pr. godkjent svømmelærer.

Størrelsen på gruppene må også vurderes ut fra barnas alder og svømmeferdigheter. Dersom man skal ha med barn/ungdom i nærheten av vann, f.eks. i forbindelse med båttur, kanotur, fisketur osv., skal minst én voksen ha godkjent livredningskurs.

Livredningskurset er tilrettelagt for lærere, assistenter, aktivitetsskole- og barnehageansatte, ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter, men også andre vil kunne ha stort utbytte av kurset. Første del av kurset foregår i klasserom. Der gjennomgås teori og vi øver på hjerte-lunge-redning (HLR).

Andre del av kurset er livredningsprøve i basseng. De som vegrer seg for å dykke ned til den dypeste delen av bassenget kan forsøke seg på grunnere vann og bli sertifisert etter dette nivået.

Deltakerne må ha på seg komfortable klær for å drive med førstehjelp på gulvet. I basseng kreves badetøy, mens det i sjø kreves skjorte og bukse eller fullt undertøy.

Livredningsprøve

Livredningsprøven er andre del av livredningskurset. Har du kun behov for årlig livredningsprøve, deltar du de siste 2,5 timene den aktuelle dagen.

 • Flyting i 10 minutter
 • Fridykke- og utligningsteknikker
 • Bruk av forlenget arm
 • Berging i basseng/sjø
 • Ihopp
 • Svømming
 • Dykke og ta med synkedukke til overflaten
 • Sleping/ilandføring av person i overflaten
 • Hjerte-lunge-redning på en dukke på land

Jeg vil vite mer!